Pandemie COVID – vlivy na trh


Pandemie Covid již trvá více než rok. Stojíme často tváří tvář komplikacím, které jsem doposud neznali, jsme nuceni dělat rozhodnutí, která jsme nemuseli nikdy před tím dělat. Situace se dotýká každého z nás.

Jak služby, tak zákazníci hledají způsoby jak bezpečně žít a fungovat. Úpravy procesů zajišťující větší bezpečnost mají za následek jejich větší složitost a pracnost. To má v důsledku vliv na zvyšování ceny služeb.

Naši partneři a dodavatelé náhradních dílů se potýkají s celou řadou problémů a v důsledku toho dochází k výpadkům v dodávkách náhradních dílů a k jejich zdražování. Jsme nuceni si pořizovat větší skladové zásoby, což klade větší nároky na logistiku.

I my jsme nuceni navýšit ceny služeb a náhradních dílů používaných pro servis.

Tímto se vám omlouváme za komplikace. Prosíme dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření.

Děkujeme za pochopení

cyklopohotovost.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizací výpletu se rozumí vyladění výpletu na nejlepší dosažitelnou míru ve smyslu pevnosti a životnosti. Jednoduše řečeno je to centrování na té nejvyšší úrovni.

Teorie:

Výplet se skládá ze tří částí; náboje, drátů a ráfku. Tyto tři části jsou navzájem propojeny a mají se doplňovat. V ideálním případě tvoří kompaktní celek, který se při zatížení navzájem podporuje. V drátech musí být tahová síla v maximální možné míře, ale zároveň v takové, aby nedošlo k poškození ostatních částí výpletu. To zaručí stabilitu výpletu při zatížení. Všechny dráty ve výpletu stejně situované musí mít shodné tahové namáhání. Niple, které zajišťují napětí v drátech se nesmí při zatížení a odlehčení povolovat.

Praxe:

Mnoho výpletů po nějaké době používání ztrácí svou pevnost a stabilitu, což je způsobeno samovolným povolováním niplů, rozdílností napětí stejně situovaných drátů a vůbec chybným provedením samotného úkonu centrování kola při výrobě výpletu. Upozorňuji, že když se ráfek při otáčení kola nevychyluje ještě neznamená, že je kolo správně vycentrované.

Nejvíce jsou výše zmíněné nedostatky patrné u těžších jezdců, u elektrokol, u endurových kol, u dirtových kol a obecně u více namáhaných výpletů. V extrémním případě může dojít ke zničení výpletu a ztrátě funkce (ohnutí ráfku, prasknutí drátu/ů).

Takový nesprávně provedený výplet vykazuje tvarovou nestálost ráfku, při šlapání se z něj ozývají vrzavé zvuky a při jízdě dělá dojem houbovitosti.

Řešení:

Pokud se má výše uvedený vadný stav uvést do pořádku je nutno provést OPTIMALIZACI VÝPLETU. Ta spočívá v dosažení správné napjatosti drátů a zajištění trvalé funkčnosti. Taková kola resp. výplety pak vykazují výrazně lepší jízdní vlastnosti. Příklad viz Reference jezdců.

Tento úkon spočívá v kontrole a úpravě napětí každého jednotlivého drátu, tím pádem je pochopitelně časově náročný a cena odpovídá této náročnosti. Viz ceník. Provedení tohoto úkonu lze objednat zde.

Comments are closed.